Okuyucular Kozmetik Ve Sağlık Ürünleri Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi

(“Loris Parfum”)

 

Hizmet Sahasında Yer Alan Güvenlik Kameraları Hakkında Aydınlatma Metni

 

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile

Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında

Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Okuyucular Kozmetik Ve Sağlık Ürünleri Ticaret

Ve Sanayi Anonim Şirketi (“Loris Parfum”) tarafından hazırlanmıştır.

 

Hizmet binamızın dış cephesinde, idari bina koridorlarında, idari katta, merdivenlerde, üretim

alanında, yemekhanede, depoda ve alt depoda olmak üzere toplam 54 adet güvenlik kamerası

vasıtasıyla ve bina güvenliğinin sağlanması amacıyla görüntü kaydı yapılmakta ve kayıt

işlemi yönetim tarafından denetlenmektedir.

 

Söz konusu kişisel verileriniz, Kanunun 5. maddesinde yer alan “ilgili kişinin temel hak ve

özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri

işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yollarla işlenmektedir.

Ayrıca ilgili kişisel verileriniz hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği

talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

 

Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerini, “Veri

Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Sultan Orhan Mah. 1181/1

Sok. No:5 Gebze / Kocaeli adresine yazılı olarak iletebilir.