{baslik}
PATOLOJİK ONAYLI
{baslik}
TOKSİK ONAYLI
{baslik}
AVRUPA STANDARDINDA
{baslik}
DERMATOLOJİK ONAYLI
{baslik}
HELAL SERTİFİKASI
{baslik}
MÜŞTERİ MEMNUNİYET SERTİFAKASI
{baslik}
ISO 22716-2007 Kozmetik İyi Üretim Uygulamaları (GMP)
{baslik}
ISO 9001-2008 Kalite Yönetim Sistemi
{baslik}
OHSAS 18001-2007 İş Sağlığı ve Güvenliği
{baslik}
ISO 14001-2004 Çevre Yönetim Sistemi Standardı
 • LORİS PARFÜM Üst Yönetimi Kalite Politikası

  LORİS PARFÜM Üst Yönetimi Kalite Politikası

  "Kaliteden ödün vermeden”, kozmetik ürünlerini dünya standartlarında, modern tesislerinde, hijyenik ortamlarda üretip, kalite anlayışını sürekli geliştirerek yurt içi ve yurt dışı pazarlarda başarılı bir şekilde rekabet etmek, teknik ve eğitimli personelimiz ile müşteri memnuniyetini, kalitemizi ön planda tutarak sürekli iyileşme çerçevesinde sektörümüzde Türkiye ve dünyada kalite, inovasyon, ürün değeri ve çeşitlilik olarak herkesin tercih ettiği bir kozmetik markası olmak üzere imaj yaratmak.
 • LORİS PARFÜM & İSG POLİTİKASI

  Kuruluşundan bugüne kadar her konuda kendini sürekli geliştiren ve yenileyen Loris Parfüm, kozmetik ürünler imalatı hizmetlerini müşterilerine sunarken insan ve çevre sağlığı faktörünü gözetmektedir.
  Loris Parfüm müşteriden sipariş talebinin alınmasından sevkiyatın tamamlanmasına kadar geçen süreçte yürüttüğü tüm operasyonların ve destek süreçlerinin çevre boyutlarını, maruz kalınan İSG risklerini belirlemek, risklerin ortaya çıkmasını önlemek ve kabul edilebilir seviyeye indirebilmek amacıyla gerekli tedbirleri henüz problemlerle karşılaşmadan almak için çaba göstermektedir. Bu amaçla işletme içinde birçok İSG kuralını koymakta ve uygulamaya almaktadır.
  OKUYUCULAR KOZMETİK Üst Yönetimi, gerçekleştirilen tüm faaliyetlerin çevre ve İSG yönetim programlarına uygun bir şekilde yürütülmesi için gerekli kaynakları tahsis etmekte ve ilgili sorumluluk ve yetkileri tanımlı hale getirmektedir. Çevre ve İSG yönetim programını sürekli geliştirmek ve iyileştirici faaliyetleri tüm personelin doğal davranışı haline getirmek "OKUYUCULAR KOZMETİK Çevre ve İSG Politikaları" nın esasını oluşturmaktadır. Toplum ve çevre ile bütünleşen bir anlayışa sahip olan Loris Parfüm, İSG ve Çevre politikasını tüm çalışanlarına duyurmakta ve toplumun ulaşımına açık tutmaktadır.
 • İSGÇK POLİTİKA Temel Esasları

  İSGÇK POLİTİKA Temel Esasları

  Çevre ve iş sağlığı güvenliği ile ilgili tüm kanun, yönetmelik, mevzuat ve idari düzenlemelere uymak,
  ISO 14001 Çevre ve OHSAS 18001 İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemlerini kurmak,etkin bir şekilde uygulamak ve sürekliliğini sağlamak,
  Enerji ve doğal kaynakları optimum düzeyde kullanmak,
  Kullanılan hammadde ve yardımcı maddelerde çevre ve İSG kriterlerine uymak ve bu maddelerin olumsuz etkilerini kontrol altına almak,
  Kirliliğin önlenmesi, atıkları kaynağında azaltarak ve ayırarak maksimum geri dönüşümü sağlamak,
  Çalışanlarını Çevre ve İSG konusunda verilmekte olan eğitimlerle bilinçlendirmek, bilgilendirmek ve motivasyonunu sağlamak,
  Çevre ve İSG Yönetim Sistemi Uygulamalarını çalışanları ile paylaşmak ve tüm paydaşlarının beklentilerini dikkate almak,
  Acil durum risklerini azaltmak ve acil hallere hazırlıklı olmak,
  Kazalara neden olabilecek tehlikeli ortamların oluşmasını engellemek ve mevcut tehlikeli ortamları ortadan kaldırmak,
  Yeni yatırım ve projelerde çevre ve iş sağlığı güvenliği faktörünü göz önünde bulundurmak,
  Tedarikçilerimizi kanunlara ve OKUYUCULAR KOZMETİK’İN İSGÇK Yönetim Sisteminin yöntem ve ilkelerine uymaları konusunda teşvik etmek,
  Tüm faaliyetlerimizde performansı sürekli iyileştirmek ve geliştirmek.
 • OKUYUCULAR KOZMETİK YÖNETİM SİSTEM POLİTİKASI

  OKUYUCULAR KOZMETİK YÖNETİM SİSTEM POLİTİKASI

  Kozmetik ürünlerin imalatını yapan firmamızda;
  Sağlıklı koşullarda GMP şartlarına uygun, kaliteli ürünleri üreterek müşteri memnuniyetini ön planda tutmayı,
  Hijyenik koşullarda üretimi gerçekleşen ürünlerin müşteriye ulaşmasını sağlamayı,
  Yürürlükteki iş sağlığı / güvenliği ve çevre mevzuatlarına uygun çalışarak; çalışma ortamını sağlıklı ve güvenli hale getirip eğitimli olan çalışanların memnuniyetini sağlamayı,
  Üretim faaliyetlerimizin çevreye olumsuz etkilerini en aza indirerek kabul edilebilir sınırlar dahilinde tutmayı,
  Doğal kaynakların korunup hammadde ve enerji kaynaklarını ürün kalitesini etkilemeyecek şekilde tasarruflu kullanmayı ve geri dönüşüm amacıyla değerlendirmeyi,
  Rekabet piyasasında kalıcı olabilmek için ürün geliştirme faaliyetlerinde ve ürün kalitemizde teknolojiyi takip ederek sürekli gelişmeyi benimsedik ve amaç edindik